Ebooks: Home  >  Travel  >  Caribbean & West Indies  >  La Sinjorino El La Maro
La Sinjorino El La Maro
Click to zoom the image La Sinjorino El La Maro
Author: Henrik Ibsen
ISBN-13:9781508931263
Format of ebooks: PDF(Acrobat Reader) or Word version doc Document
Brief introduction of ebooks
La Sinjorino El La Maro


Excerpt: ...ser as iun i tie? LA FREMDULO Vi ja certe komprenas. ElLIDA (ekmiras) Kio tio estas? KiEl vi alparolas min! Kiun vi ser as? LA FREMDULO Mi ja ser as vin. ElLIDA (ekskui as) Aah --! (fiksrigardas lin, ancEli as malanta en kaj Eligas duone sufokitan krion: ) La okuloj! -- La okuloj! LA FREMDULO Nu, -- fine vi komencas rekoni min? Mi tuj rekonis vin, Ellida. ElLIDA La okuloj! Ne rigardu min tiEl! Mi krias por hElpo! LA FREMDULO T, t ! Ne timu. Mi ja nenion faras al vi. ElLIDA (tenas la manon anta la okuloj) Ne rigardu min, mi diras! LA FREMDULO (klinas sin per la brakoj sur la barilon) Mi venis per la angla vapor ipo. ElLIDA (ekrigardas lin evite) Kion vi volas pri mi? LA FREMDULO Mi ja promesis reveni tuj kiam mi povus -- ElLIDA Foriru! Foriru denove! Ne revenu -- neniam revenu i tien! Mi ja skribis al vi, ke io estu finita inter ni! io! Vi ja scias! LA FREMDULO (ne enita, ne respondante) Mi volus reveni al vi pli frue. Sed mi ne povis. Nun mi fine povas. Kaj jen vi nun havas min, Ellida. ElLIDA Kion vi volas pri mi? Pri kio vi pensas? Kial vi venis? LA FREMDULO Vi ja certe scias, ke mi venis por ser i vin. ElLIDA (retiras sin en timo) Ser i min! u tion vi intencas! LA FREMDULO Jes, kompreneble. ElLIDA Sed vi ja scias, ke mi edzini is! LA FREMDULO Mi scias. ElLIDA Kaj tamen --! Tamen vi venas por -- por -- ser i min! LA FREMDULO Jes, kompreneble. ElLIDA (kaptas la kapon per amba manoj) Ho tio terura --! Ho tio terura, terura --! LA FREMDULO u eble vi ne volas? ElLIDA (konfuzita) Ne rigardu min tiEl! LA FREMDULO Mi demandas u vi eble ne volas? ElLIDA Ne, ne, ne! Mi ne volas! En eterno, neniam! Mi ne volas, mi diras! Mi nek povas nek volas! (pli malla te) Mi anka ne kura as. LA FREMDULO (transpa as la barilon kaj venas en la ardenon) Ja, ja, do, Ellida, -- permesu al mi diri unu vorton anta ...
Abstract


Full Text Information
PDF Format Free La Sinjorino El La Maro Ebooks Download Word Format Free La Sinjorino El La Maro Ebooks Download
Download La Sinjorino El La Maro  Free ebooks PDF
La Sinjorino El La Maro Download Free eboks PDF
Comment
No.
Comment Content
User Name
Date
Post new Comment
UserName